ODPRAWA OPERACYJNA
Dodane przez Podinspektor dnia Lutego 20 2012 13:52:44
W dniu 24 lutego 2012 roku o godzinie 16.30 w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy organizowana będzie odprawa operacyjna dla funkcyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wadowickiego na którą zapraszamy:
- prezesa zarządu gminnego ZOSP RP w Brzeźnicy,
- komendanta gminnego ZOSP RP w Brzeźnicy,
- prezesów zarządów OSP oraz,
- naczelników OSP.
Obecność w/w z terenu Gminy Brzeźnica jest obowiązkowa. Odprawa w umundurowaniu wyjściowym.