Szkolenie funkcyjnych OSP
Dodane przez Podinspektor dnia Marca 13 2012 08:22:36
Informuję, że w dniu 23 marca 2012 roku w sali USC (parter) Urzędu Gminy w Brzeźnicy organizuję spotkanie robocze połączone ze szkoleniem dla funkcyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica. Poniżej przedstawiam harmonogram szkolenia.Rozszerzona zawartość newsa
Informuję, że w dniu 23 marca 2012 roku w sali USC (parter) Urzędu Gminy w Brzeźnicy organizuję spotkanie robocze połączone ze szkoleniem dla funkcyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica. Poniżej przedstawiam harmonogram szkolenia.16.00 Finansowanie utrzymania gotowości bojowej OSP tj.: podstawy prawne, obowiązujące dokumenty, druki, formy dokonywania zamówień, zakupów, terminowość dostarczania rachunków i faktur, dokumentacja inwentarzowa. Obowiązkowo uczestniczą: Prezes, Skarbnik i mechanik.

17.30 Dyscyplina i wizerunek jednostek ochrony przeciwpożarowej tj. regulamin umundurowania, regulamin ceremoniału OSP, opracowanie cyklu szkoleń związanych z podniesieniem poziomu. Obowiązkowo uczestniczą: Naczelnik i Z-ca Naczelnika