POMYŚL zanim podpalisz!
Dodane przez Podinspektor dnia Marca 20 2012 08:27:11
POMYŚL zanim podpalisz!

Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych JEST ZABRONIONE!

Rozpoczęła się wiosna. Ostatnie coraz cieplejsze dni spowodowały, wzrost interwencji służb ratowniczych w działaniach związanych z wypalaniem traw. Wypalanie traw jest u nas niestety w dalszym ciągu złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. Wbrew pozorom i ogólnie panującym błędnym opinią wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie przynosi same szkody.


Rozszerzona zawartość newsa
POMYŚL zanim podpalisz!

Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych JEST ZABRONIONE!

Rozpoczęła się wiosna. Ostatnie coraz cieplejsze dni spowodowały, wzrost interwencji służb ratowniczych w działaniach związanych z wypalaniem traw. Wypalanie traw jest u nas niestety w dalszym ciągu złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. Wbrew pozorom i ogólnie panującym błędnym opinią wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie przynosi same szkody.


Co na to mówi prawo?

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. Nr 151 z 2009 r.), zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. Wykroczenie to podlega karze aresztu, albo grzywny, o czym mówi art. 131 pkt. 12 i 13 wspomnianej wyżej ustawy. W stosunku do osób naruszających wyżej wymienione zasady mogą być stosowane sankcje karne określone w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym, do pozbawienia wolności włącznie.


Dlaczego nie szanujemy przyrody?


Z rolniczego punktu widzenia takie działanie jest zabiegiem niewłaściwym i szkodliwym, powodującym m. in.:
• niszczenie mikroorganizmów (bakterii, grzybów) niezbędnych do utrzymania równowagi biologicznej życia w biocenozie łąkowo-pastwiskowej;
• niszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków owadów, płazów, ptaków i zwierząt;
• marnotrawstwo wartościowej paszy;


Strażacy mówią STOP podpalaczom!


Czy każdy z nas zdaje sobie sprawę, że od poszycia gleby może zapaleniu ulec podziemna warstwa torfu, która może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku
Powiewy wiatru powodują bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, który bardzo często przenosi się na zabudowania mieszkalne, gospodarcze oraz lasy - niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Powstające podczas pożaru duże zadymienie jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaczadzenia, a ponadto powoduje zmniejszenie widoczności na drogach co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.
Przedstawiając powyższe, należy również zwrócić uwagę na fakt, że pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków Straży Pożarnej, które w tym czasie mogą być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Koszty takich akcji (paliwo, środki gaśnicze, amortyzacja sprzętu, itp.), które ponosi całe społeczeństwo, są znaczne. POMYŚL ZANIM PODPALISZ