INFORMACJA DLA SKARBNIKÓW
Dodane przez Podinspektor dnia Września 18 2012 08:05:30
Proszę o zwrócenie uwagi na pobierane faktury wystawiane na Urząd Gminy. Powyższa faktura ma być wystawiona zgodnie z poniższym opisem:

GMINA BRZEŹNICA, URZĄD GMINY BRZEŹNICA
34 - 114 Brzeźnica 57
NIP: 551-11-23-918


W innym przypadku faktura nie zostanie przyjęta do realizacji w Urzędzie.