Nie dla czadu
Dodane przez Podinspektor dnia Października 30 2012 11:27:29
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zwraca się z apelem i prośbą do wszystkich mieszkańców Ziemi Wadowickiej o zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny użytkowanych urządzeń grzejnych oraz niezbędnych do ich funkcjonowania instalacji i przewodów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Wadowicach przeprowadzi w grudniu bieżącego roku akcje "Nie - dla czadu". Strażacy ochotnicy wraz z dystrybucją kalendarzy będą roznosić ulotki mające na celu przekazanie informacji jak przeciwdziałać temu zagrożeniu.
Rozszerzona zawartość newsa
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zwraca się z apelem i prośbą do wszystkich mieszkańców Ziemi Wadowickiej o zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny użytkowanych urządzeń grzejnych oraz niezbędnych do ich funkcjonowania instalacji i przewodów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Wadowicach przeprowadzi w grudniu bieżącego roku akcje "Nie - dla czadu". Strażacy ochotnicy wraz z dystrybucją kalendarzy będą roznosić ulotki mające na celu przekazanie informacji jak przeciwdziałać temu zagrożeniu.

Doświadczenia ostatnich lat pokazują dobitnie, jakie niebezpieczeństwo grozi nam ze strony wadliwie działających, źle podłączonych, nie wyczyszczonych lub nieostrożnie eksploatowanych pieców centralnego ogrzewania, piecyków przenośnych służących do dogrzania pomieszczeń, piecyków łazienkowych i innych tego typu urządzeń, które w związku z chłodami i mrozem zaczynają być szczególnie intensywnie używane. Podczas spalania materiałów palnych przy niedostatku tlenu w otaczającym powietrzu powstaje tlenek węgla, zwany popularnie czadem. Wdychanie nawet niewielkiej jego ilości może spowodować zatrucie, silny ból głowy, śpiączkę, a nawet śmierć. Czad jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku, blokuje dostęp tlenu do organizmu poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, co w większej dawce powoduje śmierć przez uduszenie. Jest oczywiście cała gama przepisów przeciwpożarowych, technicznych i budowlanych, które moglibyśmy w tym miejscu i na tę okoliczność przywołać, określających precyzyjnie zasady prawidłowego i bezpiecznego używania sprzętu grzejnego, niezbędnego w większości naszych gospodarstw domowych, my jednak chcemy dziś odwołać się przede wszystkim do Państwa wyobraźni, apelować o rozsądek i postępowanie, które uchronią nas od nieszczęścia. Pierwszym warunkiem jest eksploatowanie urządzeń i instalacji grzewczych zgodnie z regułami, które możemy przeczytać w instrukcji obsługi każdego z nich. Dotyczą one przede wszystkim kategorycznego zakazu wykonywania tzw. "prowizorek" przez osoby, które nie mają do tego przygotowania i kwalifikacji. Kolejny ważny problem to zagwarantowanie skutecznej wentylacji ogrzewanych pomieszczeń, w tym zapewnienia dopływu niezbędnej do tego ilości świeżego powietrza, co ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku wymiany okien i drzwi na nowe, z reguły bardziej szczelne, a także podczas ocieplania budynków, kiedy to najczęściej dochodzi do zatkania pod parapetowych otworów wentylacyjnych (dopływu powietrza). Innym źródłem wielu pożarów, których następstwem są ofiary w ludziach, jest niezachowanie niezbędnej odległości między materiałami palnymi (opał, meble, okładziny ścian), a nagrzewającymi się powierzchniami grzejników oraz palnikami i paleniskami pieców, piecyków, kuchenek, itp. (co najmniej 0,5 m). Naruszenie tych wymagań bezpieczeństwa doprowadziło w Polsce w ostatnich latach do śmierci kilkuset osób, a parę tysięcy innych zostało poszkodowanych i musiało przejść leczenie szpitalne. Aby tego uniknąć, trzeba przynajmniej raz na rok wezwać fachowca, który sprawdzi stan naszych urządzeń gazowych i przewodów kominowych, a przed i w trakcie sezonu grzewczego zadbać o wizytę kominiarza w celu usunięcia z tych przewodów zanieczyszczeń powstałych podczas procesu spalania (gdy spalamy węgiel, koks, drewno i inne paliwa stałe, powinniśmy zadbać o wyczyszczenie komina co najmniej jeden raz na 3 miesiące, a spalając gaz lub olej opałowy - minimum co 6 miesięcy). Nie wolno też pod żadnym pozorem zatykać otworów, przez które do pomieszczenia z urządzeniem grzewczym dopływa świeże powietrze, a także otworów (kratek) wentylacji wywiewnej z łazienek, kuchni i kotłowni. W trosce o własne bezpieczeństwo warto też rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Cena ich zainstalowania jest niewspółmiernie niska do kosztów, jakie niesie pożar w obiekcie mieszkalnym, włącznie z wartością najwyższą jaką jest nasze życie.

JAK POMÓC PRZY ZATRUCIU TLENKIEM WĘGLA?

W przypadku objawów zatrucia tlenkiem węgla należy:
- zapewnić dopływ świeżego i czystego powietrza, w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
- wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej, a w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej służbom ratowniczym,
- wezwać niezwłocznie pogotowie ratunkowe i straż pożarną,
- jak najszybciej podać tlen,
- jeżeli poszkodowany nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie (np. metodą usta-usta) oraz masaż serca,
- nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience, kotłowni lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

PAMIĘTAJMY!

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie, jak również bezpieczeństwo naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Wadowicach

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZAGROŻEŃ TLENKIEM WĘGLA ORAZ RADY ODNOŚNIE ZAPOBIEGANIA I INSTRUKCJĘ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY DOJDZIE DO ZATRUCIA NA: