Szkolenie funkcyjnych OSP
Dodane przez Podinspektor dnia Stycznia 18 2013 15:27:07
Informuję, że w dniu 25 stycznia 2013 roku o godzinie 18.30 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy organizuję spotkanie robocze połączone ze szkoleniem dla funkcyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brzeźnica. Szkolenie w zakresie finansowania utrzymania gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej obejmować będzie:
Rozszerzona zawartość newsa
Informuję, że w dniu 25 stycznia 2013 roku o godzinie 18.30 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy organizuję spotkanie robocze połączone ze szkoleniem dla funkcyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brzeźnica. Szkolenie w zakresie finansowania utrzymania gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej obejmować będzie:

obowiązki kierowcy mechanika sprzętu silnikowego,
zasady wypełniania kwartalnych kart paliwowych w zgodności z innymi dokumentami,
zasady dokonywania zakupów paliwa i płynów eksploatacyjnych,
analizę treści porozumienia pomiędzy Urzędem Gminy, a OSP w sprawie finansowania utrzymania gotowości bojowej,
kwestie księgowe związane m.in. z opisywaniem, podpisywaniem, terminowości rachunków,
tryb dokonywania zamówień, zakupów w celu utrzymania gotowości bojowej.

W związku z powyższą tematyką proszę o uczestnictwo w szkoleniu zatrudnionego kierowcę - mechanika przez Urząd Gminy w Brzeźnicy, skarbnika OSP, naczelnika OSP. W związku ze sprawowaniem przez Prezesa nadzoru nad działalności jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz – udział jego w szkoleniu jest obowiązkowy.